Jesteś tutaj

mgr Izabela Chojnicka


Edukacja


 • Październik 2008 - Studentka I roku Studium Doktoranckiego I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;

 • 2006 - 2008 – Studia magisterskie na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek Biologia, dyplom z wyróżnieniem;

 • 2007 – Studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego; Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wyniki w nauce;

 • 2003-2006 Studia licencjackie na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, dyplom z wyróżnieniem.


Doświadczenie naukowe zdobyte w Polsce za granicą


 • Polska, Zakład Genetyki Medycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny;

 • Irlandia, Neuropsychiatric Genetics Laboratory, Department of Psychiatry, Trinity Centre for Health Sciences, St James’s Hospital, Dublin, 4 -21 luty 2009;

 • Polska, Zakład Biochemii Roślin, Zakład Fizjologii Zwierząt, Zakład Immunologii, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2005-2008;

 • Szwecja, Molecular Medicine Division, Department of Medical Sciences, Faculty of Medicine, Uppsala University, lipiec – sierpień 2007;

 • Niemcy, Department for Plant Biochemistry Goettingen Centre for Molecular Biosciences Albrecht-von-Haller-Institute for Plant Sciences Georg-August-University Goettingen, październik 2006 – marzec 2007;

 • Wykonawca projektu nr 1755-20 (2007) w ramach Konkursu na Badania Własne Wydziału Biologii UW;

 • 2004 - Praktyka w Zakładzie Biologii Molekularnej Roślin Uniwersytetu Warszawskiego;

 • Certyfikat ukończenia kursu ,,ADOS-G Training for Clinical Setting” (2009 Dublin Trinity College);

 • Certyfikat nr 384 ukończenia kursu ,,Techniki izotopowe i ochrona radiologiczna”(2008) uprawniający do pracy z radioizotopami;

 • Certyfikat nr 1-708-57-028-2008 ukończenia kursu “Podstawy cytometrii przepływowej -zastosowanie w diagnostyce” (2008, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego);

 • Certyfikat nr 741-57-018-2008 ukończenia kursu „Autoimmunologia, autoantygeny, markery autoimmunizacji tarczycy, metody radiologiczne i chemiluminescencyjne w badaniu czynności tarczycy, oznaczanie prokalcytoniny i jej wartość kliniczna” (2008, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego).Lista publikacji


 1. I. Chojnicka, R. Płoski, W.Ł. Dragan (2010). Diagnozowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu [The diagnosis of autism spectrum disorders],  Psychologia – Etologia – Genetyka, t. 21  s. 77–92.
 2. I. Chojnicka, S. Fudalej, M. Fudalej, P. Krajewski, M. Wojnar & R. Ploski. (2010). No Association between the Candidate Genes for Autism and Suicide (2010).  Journal of the International Neuropsychological Society,  Vol. 16, Supplement S2, 2010.
 3. Chojnicka I., Janiszowska W. (2008) ,,Przeciwnowotworowe działanie roślinnych triterpenoidów: kwasu oleanolowego i ursolowego oraz ich pochodnych.” KOSMOS 56, Nr 3-4, 335-341.
 4. Krzemień-Ojak Ł., Mroczek A., Chojnicka I., Gołąb M., Janiszowska W., Skwarło-Sońta K.(2008) Impast of oleanolic acid and its derivatives on cell Metabolizm, IL-6 and NF-KB expresion in human colon cancer deta cell line. 24th Congress of the Polish Physiological Society Lublin 2008. J Physiol .Pharmacol. Suplement 59:361.
 5. Chołuj A., Chojnicka I., Janiszowska W. (2006) Preliminary GLC and MS analysis of aglycone moiety of saponins from beeroot (Beta vulgaris var. Esculenta) 5th International Symposium on Chromatography of Natural Products (ISCNP) Lublin, Abstracts p. 71.