Jesteś tutaj

dr hab. n. med. Rafał Płoski

2005 - Kierownik Zakładu Genetyki Medycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

2005 - Stopień dr hab. n. med  praca pt.: Molekularne badania genetyczne populacji Polaków oraz ich wykorzystanie w naukach medycznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny

1998-2005 - Organizacja i prowadzenie pracowni genetycznej Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

1995-1998 - Kierownik Pracowni HLA Instytutu Reumatologicznego w Warszawie

1995 - Stopień dr n. med .praca pt.: Genetic predisposition to juvenile chronic arthritis University of Oslo, Oslo, Norway

1990-1994 - Research Fellow/Ph.D. student, Institute of Transplantation Immunology, Oslo, Norway

1990 - Dyplom lekarza, Akademia Medyczna w Warszawie

 

Lista publikacji