Jesteś tutaj

Podziękowania

Pacjentom i Rodzicom

Chciałabym wyrazić wdzięczność za poświęcony czas i zaangażowanie wszystkich Rodziców i ich Dzieci. Bez ich pomocy nie byłoby możliwości przeprowadzenia tego projektu. Serdecznie Państwu za to dziękuję. Mam nadzieję, że wspólnymi siłami uda się nam pogłębić wiedzę dotyczącą zaburzeń autystycznego spektrum.


Profesorowi Jackowi Błeszyńskiemu

z Krajowego Towarzystwa Autyzmu, oddział w Toruniu,

za przekazywanie Rodzicom informacji o badaniach. 


Panu Piotrowi Czadernie

Wiceprezesowi Oddziału Terenowego Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Bielsku-Białej,

za przekazywanie Rodzicom informacji o badaniach.


Dr Annie Dunajskiej oraz Dr Annie Waligórskiej

z Centrum Terapii SOTIS w Warszawie, http://www.sotis.pl/

za przekazywanie Rodzicom informacji o badaniach.


Pani Paulinie Gołasce

Z Fundacji ZERO-PIĘĆ na rzecz zdrowia psychicznego małych dzieci
oraz Zakładu Psychopatologii Dziecka Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

za przekazywanie Rodzicom informacji o badaniach oraz pomoc w zbieraniu materiału do badań.


Pani Joannie Grochowskiej i Dr. Michałowi Wroniszewskiemu

Z Fundacji Synapsis w Warszawie

za przekazywanie Rodzicom informacji o badaniach.


Pani Andrei Goszcz

z Polskiego Instytutu Ericksonowskiego,

za przekazywanie Rodzicom informacji o badaniach.


Pani Ewie Grzelak

z Zespołu Szkół Nr 97 w Warszawie,

za umożliwienie przekazania informacji Rodzicom o badaniach.


Pani Agnieszce Haremskiej

ze Stowarzyszenia ProFUTURO Poznań,

za przekazywanie Rodzicom informacji o badaniach i potencjalną pomoc w zbieraniu materiału do badań.


Pani Bożenie Jakubowskiej

ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościam
i
m. Hansa Aspergera, http://niegrzecznedzieci.prv.pl/

za przekazywanie Rodzicom informacji o badaniach.


Pani Danucie Kłopockiej

z Krajowego Towarzystwa Autyzmu, oddział w Gdańsku,

za przekazywanie Rodzicom informacji o badaniach i potencjalną pomoc w zbieraniu materiału do badań.


Pani Małgorzacie Korna

ze Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku,http://www.autyzm.malbork.edu.pl 

za przekazywanie Rodzicom informacji o badaniach i pomoc w zbieraniu próbek.


Pani mgr Zuzannie Kossakowskiej

z Zakładu Psychologii Rehabilitacyjnej Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacji Synapsis,

za przekazywanie Rodzicom informacji o badaniach.


Pani Agnieszce Lemańskiej

z Cenntrum Twórczego Rozwoju Dziecka "KLEKS"  w Warszawie, http://kleks.edu.pl/

za przekazywanie Rodzicom informacji o badaniach i pomoc w zbieraniu materiału do badań.


Pani Katarzynie Lesińskiej

z Gabinetu Diagnozy i Terapii "Sensus" w Świdnicy, www.terapeuta.za.pl/

za przekazywanie Rodzicom informacji o badaniach i potencjalną pomoc w zbieraniu materiału do badań.


Prof. Januszowi Limonowi

kierownikowi Katedry i Zakładu Biologii i Genetyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
za przekazywanie informacji o badaniach.


Pani  dr Marii Marczyk i lek. med Tatianie Opoce

z Ośrodka dla Osób z Autyzmem NZOZ EFFATHA,

za przekazywanie Rodzicom informacji o badaniach i potencjalną pomoc w zbieraniu materiału do badań.


Pani Izabeli Mawlichanów

z Ośrodka Wczesnej Interwencji w Giżycku,

za przekazywanie Rodzicom informacji o badaniach i potencjalną pomoc w zbieraniu materiału do badań.


Pani Annie Niezabitowskiej

ze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym "Dalej Razem" w Zielonej Górze, http://www.autyzm.zgora.pl

za przekazywanie Rodzicom informacji o badaniach.


Panu Wojciechowi Ostrowskiemu

z Bydgoszczy,

za przekazywanie Rodzicom informacji o badaniach.  


Pani Gabrieli Pierek

z Fundacji Wspólnota Nadziei,

za przekazywanie Rodzicom informacji o badaniach. 


Profesor Ewie Pisuli

z Zakładu Psychologii Rehabilitacyjnej Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego,

za wsparcie merytoryczne.


Proferosowi Jarosławowi Roli

z Zakładu Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej,

za przekazywanie Rodzicom informacji o badaniach.


Pani Iwonie Ruta-Somince

wicedyrektorowi Fundacji -Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku, www.iwrd.pl

za przekazywanie Rodzicom informacji o badaniach i potencjalną pomoc w zbieraniu materiału do badań.


Panu Ireneuszowi Sałacie

z Krajowego Towarzystwa Autyzmu, oddział w Lublinie,

za przekazywanie Rodzicom informacji o badaniach.  


Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej SCOLAR

w Warszawie, http://www.scolar.pl/ 

za przekazywanie Rodzicom informacji o badaniach.


Dr Agnieszcze Słopień

z Poznania,

za potencjalną pomoc w zbieraniu materiału do badań. 


Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Autyzmem "Odzyskać więzi"

w Płocku, http://www.autyzmpomoc.org.pl/

za przekazywanie Rodzicom informacji o badaniach.


Pani Ewie Szmytkowskiej

z Fundacji Dom Rain Mana, http://www.domrainmana.pl

za przekazywanie Rodzicom informacji o badaniach.  


Panu Piotrowi Tomankiewiczowi

Prezesowi Fundacji Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepelnosprawnym "Nowa Nadzieja" w Kaliszu, www.nowanadzieja.com.pl

za przekazywanie Rodzicom informacji o badaniach i potencjalną pomoc w zbieraniu materiału do badań. 


 Lek. med. Roksolanie Tyburskiej

Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu, http://www.obrzyce.eu/

za przekazywanie Rodzicom informacji o badaniach.


Lek. med. Ewie Urbanowicz

z Poradni dla dzieci autystycznych Instytutu Psychiatrii i Neurologii w  Warszawie,

za przekazywanie Rodzicom informacji o badaniach.


Warszawskiemu Oddziałowi Terenowemu Krajowego Towarzystwa Autyzmu

za przekazywanie Rodzicom informacji o badaniach. 


Dr Jolancie Wierzbie i lek. med. Aleksandrze Gintowt

z Poradni Genetycznej Uniwersyteckiego Szpitala KLinicznego  w Gdańsku

za pomoc w zbieraniu materiału do badań. 


Pani  mgr Monice Zielińskiej

z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego i Centrum diagnozy i terapii zaburzeń rozwojowych w Gdańsku, http://cdit.pl 

za przekazywanie Rodzicom informacji o badaniach.