Jesteś tutaj

Współpraca

 

Fundacja PRODESTE

Joanna Ławicka
ul. G. Morcinka 43
45-531 Opole
tel.:0774538160, 600387816
http://www.prodeste.pl/


Dr. Louise Gallagher

Clinical Senior Lecturer in Psychiatry
Consultant Child and Adolescent Psychiatrist
Group Leader of the Neuropsychiatric Genetic Laboratory
Department of Psychiatry, Trinity Centre for Health Sciences
St. James’s Hospital, Dublin


Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka"

Doc. dr hab. n. med. Krystyna Chrzanowska,
Kierownik Poradni Genetycznej,
Lek. Monika Kugaudo,
Zakład Genetyki Medycznej
Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka"
Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa
Tel.: 815 74 50 (sekr.)
Fax.: (22) 815 74 57
http://www.czd.waw.pl/


Zakład Genetyki Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Prof. dr hab. Jacek Zaremba
Dr Jolanta Kubalska
ul. Sobieskiego 9
Warszawa
tel. +48 22 4582610


Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Autystycznych i Ich Rodzin w Rudzie Śląskiej

Danuta Billewicz, Przewodnicząca
ul. Sowińskiego 45/46
40-927 Katowice
tel.: 692-565-49
http://www.autyzmirodzina.republika.pl/


Poradnia Genetyczna Szpitala Uniwersyteckiego im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy

Kierownik Poradni: prof. dr hab. Olga Haus
ul. M. Curie-Skłodowskiej 9,
85-094 Bydgoszcz