Jesteś tutaj

Finansowanie

Działalność statutowa Zakładu Genetyki Medycznej
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zostanie również złożony wniosek o grant do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dofinansowanie badań przez inne instytucje przeznaczające fundusze na naukę oraz fundacje jest jak najbardziej wskazane i potrzebne.